Privacybeleid van FromAtoEverywhere

Dit privacybeleid beschrijft hoe FromAtoEverywhere die is gevestigd aan Verlengde Lageweg 19, 1628 PM, Hoorn, persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: https://www.fromatoeverywhere.nl

Adres: Verlengde Lageweg 19, 1628 PM, Hoorn

Telefoon: +31 6 23948926

E-mail: info@fromatoeverywhere.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

FromAtoEverywhere verwerkt persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

-Paspoortnummer en BSN

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf deel uitmaakt van een advertentienetwerk)

– Internetbrowser en apparaattype

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fromatoeverywhere.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

FromAtoEverywhere verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Het kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Het bieden van de mogelijkheid een account aan te maken

– Het afleveren van goederen en diensten

– Het analyseren van jouw gedrag op de website om de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

– Het volgen van jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoeften.

– Het verwerken van persoonsgegevens die wettelijk vereist zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

FromAtoEverywhere neemt geen beslissingen met aanzienlijke gevolgen voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen zonder menselijke tussenkomst.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

FromAtoEverywhere bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens: 

Voor- en achternaam, Geslacht, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres 

Bewaartermijn: 7 jaar 

Reden: Verplichting belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden

FromAtoEverywhere deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. FromAtoEverywhere blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt FromAtoEverywhere jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

FromAtoEverywhere gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. FromAtoEverywhere gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen worden onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruikmaken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid, of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@fromatoeverywhere.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine-readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van je privacy. FromAtoEverywhere zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via de volgende link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/een-tip-of-klacht-indienen-bij-de-ap

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

FromAtoEverywhere neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@fromatoeverywhere.nl. FromAtoEverywhere heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: 

– TLS (voorheen SSL): Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Dit privacybeleid is van kracht vanaf 01-01-2024. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden geplaatst.