Algemene reisvoorwaarden

Laatst gewijzigd: 1 januari 2024

Algemene informatie over onze algemene reisvoorwaarden

Bij FromAtoEverywhere VOF streven we ernaar om onze diensten op een transparante en eerlijke manier aan te bieden. Onze algemene reisvoorwaarden zijn opgesteld om duidelijkheid te bieden over wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten. Deze voorwaarden omvatten belangrijke informatie over uw rechten, verplichtingen en de beperkingen van onze dienstverlening. We raden u aan om deze zorgvuldig te lezen voordat u een overeenkomst met ons aangaat. Als u vragen heeft of meer informatie wenst over specifieke onderdelen, staan we altijd klaar om u te helpen. Voor een volledig overzicht van onze algemene reisvoorwaarden kunt u onze algemene voorwaarden PDF raadplegen.

Garantie geregeld | VZR Garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt FromAtoEverywhere gebruik van VZR Garant. VZR Garant is een erkende garantieregeling. Mocht FromAtoEverywhere voor het einde van uw boeking in financieel onvermogen geraken dan zal VZR Garant, afhankelijk van de situatie, ervoor zorgen dat u uw boekingsbedrag terugkrijgt, uw boeking kunt vervolgen of gerepatrieerd wordt. U kunt de voorwaarden van de garantieregeling vinden op de website van VZR Garant (www.vzr-garant.nl). Hiermee heeft FromAtoEverywhere van bescherming bij insolventie voorzien bij VZR Garant. Wanneer diensten door insolventie van FromAtoEverywhere niet worden verleend, kunt u contact opnemen met VZR Garant, gevestigd aan de Torenallee 20, 5617 BC te Eindhoven, Nederland, via info@vzr-garant.nl of +31 (0)85 13 07 630.

Calamiteitenfonds

FromAtoEverywhere (89544501) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is: – (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; – de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.” Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Voor de gehele garantieregeling, klik hier.

From A to Everywhere
VZR Garant
Calamiteitenfonds